"Không một lời cảnh báo, những người lính bắt đầu bắn vào đám đông." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho em hỏi "Không một lời cảnh báo, những người lính bắt đầu bắn vào đám đông." dịch sang tiếng anh là gì? Em xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Không một lời cảnh báo, những người lính bắt đầu bắn vào đám đông." câu này dịch sang tiếng anh là: Without warning, the soldiers started firing into the crowd.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login