"Khách du lịch đổ về các quán bar và nhà hàng." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Khách du lịch đổ về các quán bar và nhà hàng." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Khách du lịch đổ về các quán bar và nhà hàng." tiếng anh là: Tourists thronged the bars and restaurants.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login