"Nó rất mềm đến nỗi chúng tôi chỉ có thể nhìn thấy trong 30 yard." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Nó rất mềm đến nỗi chúng tôi chỉ có thể nhìn thấy trong 30 yard." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nó rất mềm đến nỗi chúng tôi chỉ có thể nhìn thấy trong 30 yard." câu này tiếng anh dịch: It was sleeting so hard we could barely see for 30 yards.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login