"Chà, có vẻ như đó là một ý tưởng tốt vào thời điểm đó." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi "Chà, có vẻ như đó là một ý tưởng tốt vào thời điểm đó." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Em xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chà, có vẻ như đó là một ý tưởng tốt vào thời điểm đó." dịch câu này sang tiếng anh là: Well, it seemed like a good idea at the time.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login