"Ông đã giành được một phôi thép sinh lợi với một nhà xuất bản." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Ông đã giành được một phôi thép sinh lợi với một nhà xuất bản." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ông đã giành được một phôi thép sinh lợi với một nhà xuất bản." tiếng anh là: He landed a lucrative billet with a publishing house.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login