"Bàn ủi cháy xém khăn trải bàn." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Bàn ủi cháy xém khăn trải bàn." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bàn ủi cháy xém khăn trải bàn." tiếng anh dịch: The iron scorched the tablecloth.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login