"Các nhà phân tích tin rằng những lo lắng về nền kinh tế là quá mức." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Các nhà phân tích tin rằng những lo lắng về nền kinh tế là quá mức." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các nhà phân tích tin rằng những lo lắng về nền kinh tế là quá mức." dịch sang tiếng anh: Analysts believe that worries about the economy are overdone.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login