"Không có gì đặc biệt về người gõ cửa, ngoại trừ việc nó rất lớn." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Không có gì đặc biệt về người gõ cửa, ngoại trừ việc nó rất lớn." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Không có gì đặc biệt về người gõ cửa, ngoại trừ việc nó rất lớn." tiếng anh câu này dịch: There was nothing particular about the knocker on the door, except that it was very large.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login