"Một buổi lễ tạ ơn đã được tổ chức để đánh dấu dịp này." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Một buổi lễ tạ ơn đã được tổ chức để đánh dấu dịp này." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Một buổi lễ tạ ơn đã được tổ chức để đánh dấu dịp này." câu này dịch sang tiếng anh:A thanksgiving ceremony was held to mark the occasion.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login