"Bọn trẻ đã có một ngày thực địa bất cứ khi nào George đến thăm chúng tôi." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ em "Bọn trẻ đã có một ngày thực địa bất cứ khi nào George đến thăm chúng tôi." tiếng anh câu này là gì? Em cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bọn trẻ đã có một ngày thực địa bất cứ khi nào George đến thăm chúng tôi." tiếng anh là: The children had a field day whenever George came to visit us.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login