"Anh ấy có bề ngoài thô lỗ nhưng trái tim nhân hậu." tiếng anh là gì?

Xin hộ em "Anh ấy có bề ngoài thô lỗ nhưng trái tim nhân hậu." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Anh ấy có bề ngoài thô lỗ nhưng trái tim nhân hậu." tiếng anh dịch: He has a rough outside but a good heart.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login