"Đó là một ý tưởng tốt để phòng ngừa các khoản cược của bạn bằng cách đăng ký vào nhiều trường đại học." tiếng anh là gì?

Hộ em câu "Đó là một ý tưởng tốt để phòng ngừa các khoản cược của bạn bằng cách đăng ký vào nhiều trường đại học." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đó là một ý tưởng tốt để phòng ngừa các khoản cược của bạn bằng cách đăng ký vào nhiều trường đại học." dịch sang tiếng anh là: It's a good idea to hedge your bets by applying to more than one college.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login