"Cô đã gọi căn hộ nhiều lần, nhưng không bao giờ có câu trả lời." tiếng anh là gì?

Giúp em câu này "Cô đã gọi căn hộ nhiều lần, nhưng không bao giờ có câu trả lời." tiếng anh là gì? Em cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô đã gọi căn hộ nhiều lần, nhưng không bao giờ có câu trả lời." câu này tiếng anh là: She'd called the apartment umpteen times, but never got an answer.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login