"Tôi đã mua cho con trai tôi một máy đánh chữ di động." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "Tôi đã mua cho con trai tôi một máy đánh chữ di động." dịch sang tiếng anh như thế nào? Em cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi đã mua cho con trai tôi một máy đánh chữ di động." câu này dịch sang tiếng anh:I bought my son a portable typewriter.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login