"Luật sư đã giúp tổ chức một nhóm các bậc cha mẹ đã hành động vì con cái của họ." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho em hỏi "Luật sư đã giúp tổ chức một nhóm các bậc cha mẹ đã hành động vì con cái của họ." dịch sang tiếng anh là gì? Em xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Luật sư đã giúp tổ chức một nhóm các bậc cha mẹ đã hành động vì con cái của họ." câu này dịch sang tiếng anh là: The lawyer helped to organize a group of parents who took action for their children.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login