"Chính phủ đàn áp sự thật." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Chính phủ đàn áp sự thật." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chính phủ đàn áp sự thật." tiếng anh là: The government suppressed the truth.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login