"Sự sống động của cậu bé đã ảnh hưởng đến mọi người." tiếng anh là gì?

Mình hỏi chút "Sự sống động của cậu bé đã ảnh hưởng đến mọi người." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Sự sống động của cậu bé đã ảnh hưởng đến mọi người." dịch câu này sang tiếng anh: The little boy's vividness affected everyone.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login