"Sally rúc qua tủ quần áo của cô ấy để tìm một chiếc váy." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Sally rúc qua tủ quần áo của cô ấy để tìm một chiếc váy." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Sally rúc qua tủ quần áo của cô ấy để tìm một chiếc váy." câu này tiếng anh dịch: Sally rifled through her wardrobe looking for a dress.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login