"Nếu biên tập viên phù hợp nhìn vào bài viết của bạn, bạn là vàng." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Nếu biên tập viên phù hợp nhìn vào bài viết của bạn, bạn là vàng." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nếu biên tập viên phù hợp nhìn vào bài viết của bạn, bạn là vàng." câu này dịch sang tiếng anh:If the right editor looks at your article, you're golden.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login