"Chúng tôi đánh giá cao công nhân ổn định." tiếng anh là gì?

Mình hỏi chút "Chúng tôi đánh giá cao công nhân ổn định." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng tôi đánh giá cao công nhân ổn định." dịch câu này sang tiếng anh: We appreciate steady workers.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login