"Nó không phải là cường điệu khi gọi nó là cơn bão tồi tệ nhất trong hai mươi năm." tiếng anh là gì?

Xin hộ em "Nó không phải là cường điệu khi gọi nó là cơn bão tồi tệ nhất trong hai mươi năm." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nó không phải là cường điệu khi gọi nó là cơn bão tồi tệ nhất trong hai mươi năm." tiếng anh dịch: It was not hyperbole to call it the worst storm in twenty years.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login