"Họ cần 3 triệu đô la để xây dựng cây cầu." tiếng anh là gì?

Em hỏi chút "Họ cần 3 triệu đô la để xây dựng cây cầu." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Họ cần 3 triệu đô la để xây dựng cây cầu." dịch câu này sang tiếng anh: They needed $3m to build the bridge.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.