"Là một nhà sinh vật học, mối quan tâm chính của tôi là di truyền của con người." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp em "Là một nhà sinh vật học, mối quan tâm chính của tôi là di truyền của con người." tiếng anh dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Là một nhà sinh vật học, mối quan tâm chính của tôi là di truyền của con người." câu này tiếng anh dịch: As a biologist, my main interest has been human genetics.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login