"Ông đã sử dụng ngôi nhà như một cơ sở cho doanh nghiệp in ấn của mình." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "Ông đã sử dụng ngôi nhà như một cơ sở cho doanh nghiệp in ấn của mình." dịch sang tiếng anh như thế nào? Em cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ông đã sử dụng ngôi nhà như một cơ sở cho doanh nghiệp in ấn của mình." câu này dịch sang tiếng anh:He used the house as a base for his printing business.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login