"Thật là vô nghĩa khi nói rằng những sai lầm không bao giờ được thực hiện." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu "Thật là vô nghĩa khi nói rằng những sai lầm không bao giờ được thực hiện." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Thật là vô nghĩa khi nói rằng những sai lầm không bao giờ được thực hiện." dịch sang tiếng anh là: It is nonsense to say that mistakes are never made.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login