"Cha tôi là một luật sư, và ông không khuyến khích tôi tham gia vào lĩnh vực này." tiếng anh là gì?

Xin giúp mình "Cha tôi là một luật sư, và ông không khuyến khích tôi tham gia vào lĩnh vực này." câu này tiếng anh là gì? Thank you so much.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cha tôi là một luật sư, và ông không khuyến khích tôi tham gia vào lĩnh vực này." tiếng anh câu này là:My father is a lawyer, and he discouraged me from entering the field.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login