"Đề xuất đã bị loại bỏ sau khi sự phản đối của các nhóm tự do dân sự." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Đề xuất đã bị loại bỏ sau khi sự phản đối của các nhóm tự do dân sự." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đề xuất đã bị loại bỏ sau khi sự phản đối của các nhóm tự do dân sự." tiếng anh câu này dịch: The proposal was dropped after opposition from civil liberties groups.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login