"Các mô hình mới sẽ đi vào sản xuất vào năm tới." tiếng anh là gì?

Mình hỏi chút "Các mô hình mới sẽ đi vào sản xuất vào năm tới." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các mô hình mới sẽ đi vào sản xuất vào năm tới." dịch câu này sang tiếng anh: The new model will go into production next year.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login