"Dường như bất kể cô ấy làm gì, cô ấy cũng đòi hỏi nhiều hơn." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Dường như bất kể cô ấy làm gì, cô ấy cũng đòi hỏi nhiều hơn." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Dường như bất kể cô ấy làm gì, cô ấy cũng đòi hỏi nhiều hơn." dịch sang tiếng anh: It seemed that no matter what she did, more was demanded of her.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login