"Câu chuyện tin tức đó thực sự rất năng động!" tiếng anh là gì?

Em hỏi chút "Câu chuyện tin tức đó thực sự rất năng động!" câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Câu chuyện tin tức đó thực sự rất năng động!" dịch câu này sang tiếng anh: That news story is really dynamite!
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login