"Tất cả các kỹ sư cấp cao hơn đã thành lập một nhóm nhỏ của riêng họ." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi "Tất cả các kỹ sư cấp cao hơn đã thành lập một nhóm nhỏ của riêng họ." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Em xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tất cả các kỹ sư cấp cao hơn đã thành lập một nhóm nhỏ của riêng họ." dịch câu này sang tiếng anh là: All the higher-grade engineers have formed a little clan of their own.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login