"Rất ít thanh thiếu niên trong thành phố của chúng tôi sử dụng ma túy." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Rất ít thanh thiếu niên trong thành phố của chúng tôi sử dụng ma túy." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Rất ít thanh thiếu niên trong thành phố của chúng tôi sử dụng ma túy." tiếng anh là: Few teenagers in our city use drugs.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login