"Cô thấy anh đã tháo kính ra." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Cô thấy anh đã tháo kính ra." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô thấy anh đã tháo kính ra." tiếng anh dịch: She saw he had removed his glasses.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login