"Con caliph của Bagdad đã bay trên tấm thảm ma thuật của mình đến Ả Rập." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Con caliph của Bagdad đã bay trên tấm thảm ma thuật của mình đến Ả Rập." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Con caliph của Bagdad đã bay trên tấm thảm ma thuật của mình đến Ả Rập." dịch sang tiếng anh: The caliph of Bagdad flew on his magic carpet to Arabia.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login