"Mặc dù cuộc họp kéo dài trong ba giờ, nhưng nó không mang lại hiệu quả cho bất kỳ quyết định quan trọng nào." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Mặc dù cuộc họp kéo dài trong ba giờ, nhưng nó không mang lại hiệu quả cho bất kỳ quyết định quan trọng nào." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Mặc dù cuộc họp kéo dài trong ba giờ, nhưng nó không mang lại hiệu quả cho bất kỳ quyết định quan trọng nào." tiếng anh câu này dịch: Though the meeting lasted for three hours, it wasn't productive of any important decisions.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login