"Chúng tôi đã nhóm các câu hỏi dưới ba tiêu đề." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho mình hỏi "Chúng tôi đã nhóm các câu hỏi dưới ba tiêu đề." dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng tôi đã nhóm các câu hỏi dưới ba tiêu đề." câu này dịch sang tiếng anh là: We've grouped the questions under three headings.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login