"Cử tri yêu cầu các ứng cử viên giữ các cam kết được thực hiện như một điều kiện tiên quyết để bầu cử." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi "Cử tri yêu cầu các ứng cử viên giữ các cam kết được thực hiện như một điều kiện tiên quyết để bầu cử." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Em xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cử tri yêu cầu các ứng cử viên giữ các cam kết được thực hiện như một điều kiện tiên quyết để bầu cử." dịch câu này sang tiếng anh là: Voters demanded that the candidates keep the pledges made as a condition precedent to election.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login