"Họ đã cho chúng tôi túi khoai tây chiên." tiếng anh là gì?

Giúp em câu này "Họ đã cho chúng tôi túi khoai tây chiên." tiếng anh là gì? Em cảm ơn nhiều nha."
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Họ đã cho chúng tôi túi khoai tây chiên." câu này tiếng anh là: They gave us bags of potato chips .
Answered 3 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.