"Bài báo đưa ra một bức tranh sống động về cách các nghệ sĩ tại trường quay hợp tác." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Bài báo đưa ra một bức tranh sống động về cách các nghệ sĩ tại trường quay hợp tác." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bài báo đưa ra một bức tranh sống động về cách các nghệ sĩ tại trường quay hợp tác." dịch sang tiếng anh: The article gives a vivid picture of the way artists at the studio collaborated.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login