"Người chăn cừu và con chó của anh ta tập trung lại trong đàn cừu." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Người chăn cừu và con chó của anh ta tập trung lại trong đàn cừu." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Người chăn cừu và con chó của anh ta tập trung lại trong đàn cừu." câu này dịch sang tiếng anh:The shepherd and his dog gathered in the sheep.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login