"Tay đua đua xe vô địch thế giới đã gặp Waterloo của mình tại Le Mans." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ em "Tay đua đua xe vô địch thế giới đã gặp Waterloo của mình tại Le Mans." tiếng anh câu này là gì? Em cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tay đua đua xe vô địch thế giới đã gặp Waterloo của mình tại Le Mans." tiếng anh là: The world champion racing driver met his Waterloo at Le Mans.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login