"Các công ty dành hàng triệu khách hàng ăn uống và ăn uống." tiếng anh là gì?

Xin hộ em "Các công ty dành hàng triệu khách hàng ăn uống và ăn uống." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các công ty dành hàng triệu khách hàng ăn uống và ăn uống." tiếng anh dịch: Companies spend millions wining and dining clients.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login