"Dường như đã có một vấn đề kỹ thuật - dù sao, đó là những gì họ nói với tôi." tiếng anh là gì?

Xin giúp em "Dường như đã có một vấn đề kỹ thuật - dù sao, đó là những gì họ nói với tôi." câu này tiếng anh là gì? Thank you so much.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Dường như đã có một vấn đề kỹ thuật - dù sao, đó là những gì họ nói với tôi." tiếng anh câu này là:There seems to have been a technical problem - anyway, that's what they told me.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login