"Cắt giảm chi phí đã cho phép tổ chức này sống sót qua cuộc khủng hoảng tiền mặt trước đó." tiếng anh là gì?

Giúp em câu này "Cắt giảm chi phí đã cho phép tổ chức này sống sót qua cuộc khủng hoảng tiền mặt trước đó." tiếng anh là gì? Em cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cắt giảm chi phí đã cho phép tổ chức này sống sót qua cuộc khủng hoảng tiền mặt trước đó." câu này tiếng anh là: Cost cutting had enabled the organization to survive a previous cash crunch.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login