"Cô gái khốn khổ đã khao khát được cảm thông." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Cô gái khốn khổ đã khao khát được cảm thông." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô gái khốn khổ đã khao khát được cảm thông." tiếng anh là: The miserable girl had a craving for sympathy.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login