"Lợn càu nhàu và khịt mũi." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Lợn càu nhàu và khịt mũi." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Lợn càu nhàu và khịt mũi." dịch sang tiếng anh: The pigs grunted and snorted.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login