"Họ dừng lại để kiểm tra xem những người leo núi khác đang bước lên như thế nào." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Họ dừng lại để kiểm tra xem những người leo núi khác đang bước lên như thế nào." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Họ dừng lại để kiểm tra xem những người leo núi khác đang bước lên như thế nào." tiếng anh câu này dịch: They paused to check how the other climbers were getting on.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login