"Bản đồ này không đưa ra dấu hiệu nào về độ cao của những ngọn đồi." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Bản đồ này không đưa ra dấu hiệu nào về độ cao của những ngọn đồi." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bản đồ này không đưa ra dấu hiệu nào về độ cao của những ngọn đồi." câu này tiếng anh là: This map gives no indication of the heights of the hills.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login