"Chúng ta sẽ phải rời đi, cô nói với một tiếng thở dài cam chịu." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Chúng ta sẽ phải rời đi, cô nói với một tiếng thở dài cam chịu." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"'Chúng ta sẽ phải rời đi,' cô nói với một tiếng thở dài cam chịu." câu này tiếng anh dịch: 'We'll have to leave,' she said with a resigned sigh.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login