"Trong giai đoạn này, đơn vị gia đình trở thành nhóm xã hội tự nhiên." tiếng anh là gì?

Giúp em với "Trong giai đoạn này, đơn vị gia đình trở thành nhóm xã hội tự nhiên." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Em xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Trong giai đoạn này, đơn vị gia đình trở thành nhóm xã hội tự nhiên." tiếng anh câu này dịch: During this period the family unit becomes the natural social grouping.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login